Voditelj projekta
Velimir Piškorec

Zamjenik voditelja
Filip Galović

Poticaj za razvijanje projekta
Hannes Scheutz

Sročiteljica popisa rečenica
Ivana Kurtović Budja

Savjetnici za hrvatska narječja
Ivana Kurtović Budja, Filip Galović, Josip Galić

Računalna podrška
Mario Essert, Božidar Štimac

Suradnici
Jere Batinović, Marta Bobinac, Matea Čendeš, Matea Čuljak, Ivana Dragić, Tena Filetin, Filip Galović, Karlo Hlišć, Filip Ivančić, Martina Kovačec, Martina Kraljević, Josip Kranjčec, Kristian Novak, Petar Radosavljević, Denis Sulcer, Tamara Šantek

Financijska potpora
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2014. godinu
Kl. 612-08/13-27/1039

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2017.
Potpora za snimanje mjesnih govora Istre i Kvarnera