Zvučni atlas hrvatskih govora interaktivni je prikaz hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici kazuju mjesne inačice sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnoga jezika. U svakoj rečenici nalaze se riječi s određenim dijalekatnim obilježjima, važnima za slavensku poredbenu dijalektologiju.